Luctor Ponse
pianist / componist

Home / Audio (NL)
Biografie / Interviews
Oeuvre
CD's
Adressen / Links

Agenda
ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Naam van de instelling: STICHTING WERK LUCTOR PONSE

Nummer Kamer van Koophandel: 34130820

Contactgegevens:

RSIN/fiscaal nummer: 8099.46.488

ANBI-status: Begindatum: 01-01-2008 / Cultuur begindatum: 01-01-2012

Zakelijke bankrekening: NL88 RABO 0316 0203 97

Statutaire doelstelling van de stichting:

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan voor 2021 - 2022:
 1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:
  • weer actief contacten te gaan onderhouden met als doel de verspreiding van het werk van Luctor Ponse te bevorderen en de uitvoering ervan te bewerkstelliggen, en hiervoor ook nieuwe contacten te zoeken
  • het adequaat communiceren met andere belangstellenden (email, telefoon, fysieke post en bezoek)
  • het adequaat bijhouden van de website en de boekhouding van de stichting
  • uitbreiding van de website van de stichting met foto's, muziek-registraties en interviews
  • het bestuur meent dat er met de pensionering van de penningmeester/webredacteur op 29 april 2022 voldoende tijd zal vrijkomen om de hierboven genoemde werkzaamheden uit te voeren en dat er hiervoor meer mogelijkheden zullen ontstaan dankzij een legaat van de weduwe van Luctor Ponse
 2. Inkomsten van de stichting:
  • subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten
  • andere verkrijgingen en baten
 3. Het beheer van het vermogen van de stichting:
  • het aanhouden van de genoemde zakelijke bankrekening
 4. Besteding van het vermogen van de stichting:
  • het ondersteunen van uitvoeringen van het werk van Luctor Ponse
  • incidentele aanschaf van partituren ten behoeve van potentiële uitvoerders en voor het eigen archief
  • beheerkosten: deze website, de zakelijke bankrekening van de stichting, fysieke post e.d.
Samenstelling en leden van het bestuur: Beloningsbeleid: Actueel verslag (dd 30 april 2023) van de uitgeoefende activiteiten in 2021 - 2022: Financiƫle verantwoording: Verdere informatie en webredactie: Alban Ponse

Laatst gewijzigd: 30 april 2023